• Huvudmeny

7 juli 2014

Nytt nummer av Kieliviesti

I Kieliviesti 2/2014 presenteras bland annat den senaste sverigefinska doktorsavhandlingen och den nya lärarutbildningen i finska. I meänkieli-delen diskuteras meänkielis situation.

Tidskriften Kieliviesti är Institutet för språk och folkminnens språkvårdstidskrift om och på finska och meänkieli.

I senaste numret presenterar Anu Muhonen sin doktorsavhandling som handlar om flerspråkighet i finskspråkiga radioprogram i Sverige och Finland. Vidare presenteras den nya lärarutbildningen i finska som modersmål som börjar vid Stockholms universitet i höst.

Klarspråksarbetet i Finland presenteras också. Aino Piehl från Institutet för de inhemska språken i Helsingfors presenterar det nya handlingsprogrammet Klart myndighetsspråk.

Meänkieliredaktören Inga-Britt Uusitalo har skrivit en artikel om meänkieli där hon diskuterar språkets nuvarande situation och framtid.

Uppdaterad 25 augusti 2014