• Huvudmeny

26 maj 2014

Variation och förändring temat i ny antologi

Bidragen till konferensen Svenska språkets historia 12 har nu samlats i en antologi. Temat är språkliga förändringar i svenskan över tid.

Som namnet antyder är ”Variation och förändring. Studier i svensk språkhistoria 12” (Acta Universitatis Stockholmiensis 2014) en antologi från en språkhistorisk konferens med temat variation och förändring. Konferensen, Svenska språkets historia 12, gick av stapeln i Stockholm 13–14 april 2012.

Det är också stor variation på de språkliga förändringar som behandlas i artiklarna. Några handlar om hur språksystemet ändrats: om kasussammanfallet i svenskan, om förändringar i svensk ordföljd, om den obestämda artikelns och den bestämda slutartikelns uppkomst.  Andra beskriver textmönster, som referensbindning i Upplandslagen och Stockholms stads tänkeböcker, och åter andra ni- eller du-tilltal, eller saftiga förolämpningar.

Institutet för språk och folkminnens medarbetare Erik Magnusson Petzell bidrar med en diskussion av lågtyskans inflytande på svensk ordföljd, och Lars-Gunnar Andersson med en underhållande artikel om sina erfarenheter från Språket i Sveriges Radio, utifrån frågan ”Varför förändrar vi språket när vi alla tycks vara emot språklig förändring?”

En annan av institutets medarbetare, Maria Bylin, har tillsammans med Cecilia Falk och Tomas Riad varit redaktör för antologin. Den kan köpas som bok eller laddas ner gratis som pdf via Stockholms universitets webblänk till annan webbplats.

Uppdaterad 28 maj 2014