• Huvudmeny

19 maj 2014

Utbildning för döva översättare ska tas fram

Dövorganisationer vill förbättra arbetsvilkoren för döva översättare och tolkar.

Villkoren för döva översättare och tolkar är annorlunda än för hörande översättare inom teckenspråksområdet. I syfte att stärka döva personers positioner inom tolk- och översättningsmarknaden har Sveriges Dövas Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda startat ett 1-årigt projekt som finansieras av Arvsfonden.

Projeket är uppdelat i två faser. I den första fasen genomförs en kartläggning av vilka döva personer som är verksamma som översättare och tolkar och vilka typer av uppdrag de får. I den andra fasen ska man ägna sig åt att informera uppdragsgivare om vilka fördelar det finns att använda översättare och tolkar som har svenskt teckenspråk som modersmål.

Parallellt med detta arbete pågår ett samarbete med Stockholms universitet för att ta fram en tolk- och översättarutbildning som är skräddarsydd för döva personer. Stockholms universitet räknar med att starta utbildningen under 2015.

Läs mer hos Sveriges Dövas Riksförbundlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 28 maj 2014