• Huvudmeny

28 april 2014

Doktorandtjänst i ortnamnsforskning 

Umeå universitet och Institutet för språk och folkminnen utlyser en doktorandtjänst med inriktning på äldre ortnamn i Jämtland.

Tjänsten ska vara placerad vid Namnarkivet i Uppsala. 

Läs mer:

Doktorandtjänst i ortnamnsforskninglänk till annan webbplats

Uppdaterad 20 maj 2014