• Huvudmeny

23 april 2014

Ny e-postadress för institutet

I samband med att den nya webbplatsen lanseras får Institutet för språk och folkminnen ny e-postadress. 

Den 23 april kommer samtliga institutets e-postadresser att få efterledet @sprakochfolkminnen.se. Vill du skriva till enskilda medarbetare, skriv adressen som fornamn.efternamn@sprakochfolkminnen.se.Registrator nås på e-postadress registrator@sprakochfolkminnen.se.
Uppdaterad 23 april 2014