• Huvudmeny

17 april 2014

Projektmedel till de nationella minoritetsspråken

Institutet har fördelat 3,5 miljoner kronor till 33 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

I dagarna har besked lämnats till alla som sökt bidrag.

Läs mer

2014 års beviljade projekt och bidragstagare

Uppdaterad 25 april 2014