• Huvudmeny

22 april 2014

Att lära språk genom handling

Det sociala samspelet mellan lärare och elev har stor betydelse för inlärning av språk, visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

För att lära sig ett nytt språk räcker det inte med att plugga grammatik och glosor. Även den sociala interaktionen i klassrummet är viktig för att få en djupare förståelse för språket. Det menar Ali Reza Majlesi, som skrivit avhandlingen ”Lärande genom handling: Hur möjligheter till undervisning och lärande åstadkoms i svenska som andraspråkutbildning” (”Learnables in Action. The Embodied Achievement of Opportunities for Teaching and Learning in Swedish as a Second Language Classrooms”).

Ali Reza Majlesi har studerat hur språkliga konstruktioner kan förstås och förklaras genom ett samspel med läraren eller de andra eleverna. I sådana processer använder lärare och elever inte bara talspråk utan även gester, pekningar, penna eller papper. ”Den här kommunikationen ansikte mot ansikte är en mycket viktig del av hur vi sedan kan organisera och använda kunskapen. Man får en upplevelse av språket i olika situationer”, säger Ali Reza Majlesi.

Läs mer om avhandlingen på forskning.selänk till annan webbplats.


Uppdaterad 24 april 2014