• Huvudmeny

14 april 2014

Språkvård i danskt teckenspråk ser ut att bli verklighet

På Danske Døves Landsforbund är man säker på sin sak: Dansk Sprognævn får i uppdrag att arbeta med danskt teckenspråk från och med 1 januari
2015.

Frågan om huruvida Språkrådets danska systerorganisation Dansk Sprognævn ska arbeta med det danska teckenspråket har under lång tid varit föremål för diskussioner. I november i fjol lade oppositionspartierna fram ett förslag i folketinget om ändringar i den lag som reglerar nämndens arbete. Frågan remitterades till kulturutskottet, som nu har presenterat ett betänkande.

I betänkandet föreslås att en teckenspråksnämnd och ett sekretariat inrättas hos danska språknämnden. Teckenspråksnämnden ska bestå av 5 ledamöter och sitta på en mandatperiod av 4 år. De ska utarbeta riktlinjer för hur det danska teckenspråket ska dokumenteras och ge råd och upplysningar om danskt teckenspråk. Sekretariatet ska svara på frågor om danskt teckenspråk samt samarbeta med intresseorganisationer inom teckenspråksområdet.

I betänkandet hänvisar kulturutskottet till situationen i de övriga nordiska länderna. I Sverige och Norge finns det anställda språkvårdare hos respektive språkråd, i Finland och på Island finns det självständiga teckenspråksnämnder. Betänkandet ska upp till beslut i folketinget den 13 maj. Antas ändringsförslagen träder lagen i kraft den 1 januari 2015.


Uppdaterad 24 april 2014