• Huvudmeny

31 mars 2014

Norska Språkrådet kritiserar tillsättningar på dövskola

I ett öppet brev till skolrådet i Bergens kommun uppmanar norska Språkrådet Nattlands skola, en skola med teckenspråkiga elever, att anställa teckenspråkig personal i ledande ställning.

Språkrådet är bekymrat över att det inte finns personal i ledande positioner på Nattlands skola som kan det norska teckenspråket. I dag är kan ingen i ledningen som det norska teckenspråket. Det skickar signaler om att teckenspråkskompetens inte är viktigt för verksamheten.

Tvärtom måste elever och anställda kunna dela ett gemensamt språk. ”På en tegnspråklig arena bør alle tilsatte [anställda] og elever som har tegnspråk som sitt språk, ha mulighet til å ytre seg fritt og å forstå”, menar Språkrådet. Att i stället anlita tolkar är inte en bra lösning, anser man.

När rektorn i tv påstår att teckenspråk kan läras på ett år, visar det på ett tydligt sätt bristande kunskaper om språket. ”Å lære et nytt fremmedspråk er generelt en krevende prosess, i tillegg til dette skal tegnspråkkompetansen være på et flytende og faglig nivå”, skriver Språkrådet vidare.

Läs brevetlänk till annan webbplats hos Språkrådet.

Uppdaterad 24 april 2014