• Huvudmeny

22 januari 2014

”Studenterna förlorar förmågan att läsa och skriva”

Många högskolelärare, bland annat vid Uppsala universitet, hävdar att högskolestudenter blir allt sämre på att läsa och skriva. Kolumnisten Peter Kadhammar har läst ett antal uppsatser för att bilda sig en egen uppfattning.

För ett år sedan skrev ett antal högskolelärare ett upproplänk till annan webbplats som publicerades i Upsala nya tidning. De hävdade bland annat att studenterna ”inte längre har det redskap som är nödvändigt för att över huvud taget kunna ta till sig humanistisk vetenskap: språket”.

Aftonbladets Peter Kadhammar skriver nu i en kolumnlänk till annan webbplats att han, för att han bilda sig en egen uppfattning, har begärt ut ett antal uppsatser författade av nyblivna högskolestudenter. Hans intryck är att skrivkunskapen varierar enormt, från i stort sett perfekta alster till oläsliga: ”I spannet däremellan finner jag svårighet med meningsbyggnader, stavning, ja, svårighet med allt som har med språket att göra, och därmed problem att orientera sig eftersom språket är verktyget.”

Såväl Kadhammar som några av lärarna han talar med verkar anse att en lösning på problemet vore att lära studenterna att ”klara sig utan nätet”, dvs. låta dem söka information i fysiska uppslagsverk och andra böcker. ”I dag söker man information på ­nätet. Många nöjer sig med att söka på Wikipedia. De blir duktiga på ytläsning, att förstå i stora drag. Men de klarar inte djupläsning”, säger Sonja Entzenberg, chef för Uppsala universitets språkverkstad.

För ett något annorlunda perspektiv kan man bland annat läsa professor Anna-Malin Karlssons språkspaltlänk till annan webbplats i Svenska Dagbladet från 9 december, ”Fokusera mer på digital läsning”. 

Uppdaterad 20 april 2014