• Huvudmeny

16 januari 2014

Sök pengar till insatser för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen kommer även i år att fördela 3,5 miljoner kronor till projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Målet med bidragen är att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt språk. Projektpengarna kommer bland annat att fördelas till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråken och institutet kommer särskilt att främja projekt som har fokus på barn och ungdomar.

– Intresset är stort. Vi brukar få in ansökningar till många olika spännande projekt. I år hoppas vi att fler söker bidrag för lite större och mer långsiktiga projekt, säger Språkrådets Christian Mattsson, som leder beredningsarbetet vid institutet.

Sök senast 3 mars

Ansökan om projektmedel ska ha inkommit till Institutet för språk och folkminnen senast den 3 mars 2014.

Kontaktperson

Christian Mattsson, Språkrådet: 08-442 42 03, christian.mattsson@sprakochfolkminnen.se.

Institutet för språk och folkminnen

www.språkochfolkminnen.se

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Uppdaterad 20 april 2014