• Huvudmeny

3 januari 2014

Sjupunktsprogram för pojkars läsning

Kåkå Olsen har skrivit en masteruppsats om pojkars läsning. Nu presenterar hon ett program i sju punkter för att få pojkar att läsa mer.

Barn gör som man gör, inte som man säger. Det ser Kåkå Olsen som en av nycklarna till pojkars läsning. ”Ställ inte krav på barn och ungdomar och deras läsning som du inte kan leva upp till själv”, säger hon till Litteraturmagazinet.

Kåkå Olsen valde att skriva masteruppsats om pojkars läsning därför att hon anser att det offentliga samtalet har en negativ ton som inte löser några problem. Det stämmer dock att pojkar läser mindre och sämre än flickor statistiskt sett. Det som pojkar läser värderas dessutom lägre, och Kåkå Olsen ville titta konstruktivt på problemet.

Två av punkterna i åtgärdsprogrammet är sålunda att manliga föräldrar själva ska vara läsande förebilder och att vuxenvärlden ska sluta nedvärdera de genrer som pojkar väljer.

Läs hela artikeln och sjupunktsprogrammet i Litteraturmagazinetlänk till annan webbplats

Uppdaterad 20 april 2014