• Huvudmeny

20 januari 2014

Ny handbok till uppsatsskrivande studenter

Hur går man tillväga för att få till uppsatsen så bra som möjligt? Vad spelar metoden för roll i det hela? Sådana frågor ger Johan Alvehus bok ”Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok” bra svar på.

Under det inledande arbetet med att skriva uppsats uppstår många frågor. Hur ska man veta att man har formulerat en relevant problemställning? Att man valt rätt empiriskt material? Vad är en fallstudie och hur gör man observationer? Och hur ska egentligen en akademisk text struktureras?

Boken ”Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok” (Liber 2013) ger dig på ett översiktligt sätt svar på dessa frågor och många fler. Den kan användas både under en introduktionskurs, där man som student kanske för första gången stöter på frågor om metod, och ända upp till examensarbetet, där det både ges en överblick över olika befintliga metoder och visas på frågeställningar som kan diskuteras på seminarier och i handledningsprocessen. Boken består av fyra huvuddelar: metoden, skrivandet, fältarbetet och skrivbordsarbetet.

Johan Alvehus är lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

Boken kan provläsas och köpas på liber.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 20 april 2014