• Huvudmeny

15 januari 2014

Få fördjupad förståelse för läsandet

Svensklärarföreningens årsskrift 2013 ger en bred bild av fenomenet läsning och om skolans möjligheter att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas som läsare.

Läsning är ett ämne med vad som verkar vara en permanent aktualitet, inte bara inom skolans värld utan även i den allmänna samhällsdebatten. Det har Svensklärarföreningen tagit fasta på med sin årsskrift för 2013: ”Läsning!” (Natur & Kultur 2013, red. Gustaf Skar och Michael Tengberg).

Årsskriften har ett ovanligt brett perspektiv på läsning. De olika artiklarna behandlar framför allt läsningens plats och funktion i skolan, med utgångspunkt i både empiriska studier och i teoretiskt och kritiskt grundade resonemang. En bra utgångspunkt för kategorisering av läsning kan vara att ställa sig frågor som: vem läser, vad läser man, och i vilket syfte? SLÅ 2013 erbjuder många olika infallsvinklar på frågor som relaterar till läsning i ett utbildningsperspektiv och är en angelägen läsning för blivande och redan verksamma svensklärare.

Hos Bokuslänk till annan webbplats kan du både provläsa och beställa boken. 

Uppdaterad 20 april 2014