• Huvudmeny

3 januari 2014

Avhandlingen

Svenska elevers läsförståelse, eller brist därpå, har blivit ett hett diskussionsämne efter att Pisa-resultaten presenterades. En ny avhandling lyfter fram några möjliga orsaker till de svaga resultaten.

Barbro Westlund disputerade nyligen vid Stockholms universitet med en avhandling som jämför svenska och kanadeniska bedömningsdiskurser ifråga om läsförståelse. I en debattartikel i Dagens Nyheter presenterar Barbro Westlund några möjliga förbättringsområden i skolan som kan bidra till att stärka elevernas läsförståelse.

Barbro Westlund tar bland annat upp behovet av ett mer utvecklat professionellt språk inom området läsförståelse i den svenska skolan samt större tillgänglighet till internationell forskning i läsförståelse för svenska lärare. Båda dessa verktyg finns tillgängliga för de kanadensiska lärare som Barbro Westerlund har tittat på i sin avhandling.

Avhandlingen heter ”Att bedöma elevers läsförståelse: En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår”. Barbro Westerlund disputerade vid Stockholms universitet 12 december.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter eller läs mer om avhandlingenlänk till annan webbplats på Stockholms universitets webbplats.  


Uppdaterad 20 april 2014