• Huvudmeny

8 januari 2014

Stimulerande diskussioner om korpusar för teckenspråk

Ett nordiskt seminarium om teckenspråkskorpusar hölls nyligen i Köpenhamn. Språkrådet var en av arrangörerna.

Teckenspråkskorpusar kan användas för många olika ändamål, exempelvis för forskning, språkrådgivning, tolkning och lexikografiskt arbete. De olika yrkesgrupperna har dock olika behov som man behöver ta hänsyn till när man konstruerar en korpus.

Än så länge finns det inte så många korpusar för teckenspråk, bland annat för att det är oerhört resurskrävande att skapa sådana korpusar. För att stimulera korpusarbete för teckenspråk hölls ett seminarie i ämnet i Köpenhamn den 12–13 december.

Under seminariet diskuterades frågor som teknikval, parallellkorpusar för studier i språksläktskap, annotationskonventioner, metaspråk på teckenspråk och vikten av att språken finns i den digitala världen. Särskilda korpusverktyg har tagits fram för teckenspråk, eftersom korpuspgrogram för text- eller talkorpusar inte kan användas.

Seminariet kan ses som ett begynnande samarbete mellan de nordiska språknämnderna och andra organisationer som arbetar med teckenspråk. Under 1970- och 1980-talet fanns det ett tätt samarbete mellan nordiska teckenspråksforskare, och internationellt sett åtnjöt den nordiska forskningen högt anseende. Förhoppningsvis kan vi nu återvinna lite av det anseendet.

Läs mer om seminariet och de enskilda föredragen på det nordiska teckenspråksnätverkets blogglänk till annan webbplats.

Uppdaterad 24 april 2014