• Huvudmeny

14 januari 2014

Äntligen ger svenskt teckenspråk meritpoäng

Från den 1 februari kan elever i gymnasieskolan få meritpoäng om de läser svenskt teckenspråk.

Förändringar i Högskoleförordningens 7 kap. § 18länk till annan webbplats innebär att de som läser fördjupningskurser i ämnet ”svenskt teckenspråk för hörande” ska få meritpoäng för vidare studier vid högskolan. Det gäller även dem som läst svenskt teckenspråk efter höstterminen 2000. Universitets- och högskolerådet har fått i uppgift att ta fram föreskrifter om vilket meritvärde tidigare slut- och avgångsbetyg ger.

Meritpoäng för svensk teckenspråk har varit en viktig fråga för intresseorganisationer för döva och hörselskadade, och flera riksdagsledamöter har skrivit motioner om detta. De har ansett att svenskt teckenspråk ska behandlas på samma sätt som andra språk i skolan och således bör ingå i ämnet ”moderna språk”. Så långt har regeringen inte sträckt sig, men nu omfattas i alla fall svenskt teckenspråk av meritvärdessystemet.

I fjol trädde förändringar i Gymnasieförordningenlänk till annan webbplats i kraft som innebär att elever kan läsa svenskt teckenspråk för hörande i stället för moderna språk (se 4 kap. 10 a §).

Läs Utbildningsdepartementets promemorialänk till annan webbplats (pdf).

Uppdaterad 24 april 2014