• Huvudmeny

15 januari 2013

Sök projektmedel för insatser för de nationella minoritetsspråken

Vi fördelar nu nya pengar till projekt som främjar de nationella minoritetsspråken: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Nu är det dags att söka projektmedel till insatser för de nationella minoritetsspråken. Institutet för språk och folkminnen fördelar genom Språkrådet medel till projekt som har till syfte att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk. Ansökan ska ha inkommit till Institutet för språk och folkminnen senast den 1 mars 2013.

Läs mer i ett pressmeddelande på institutets webbplatslänk till annan webbplats.  


Uppdaterad 13 februari 2014