• Huvudmeny

11 januari 2013

Ökade rättigheter till tolk i domstol

Tolkbrist hotar rättssäkerheten. Men ett lagändringsförslag kan snart innebära att domstolarna måste erbjuda rättstolkar till alla som vill.

Personer som inte har svenska som modersmål missgynnas lätt i rättsprocesser på grund av kommunikationssvårigheter. Därför är det viktigt att de vid behov har rätt till tolk under domstolsförhandlingarna. Men dels menar forskare att kvaliteten på tolkningen ofta är låg, dels är det domstolarna snarare än de brottsmisstänkta som bedömer behovet av tolkning. Det, menar många, äventyrar rättssäkerheten.

En statlig utredning föreslår nu en lagändring som skulle förstärka de misstänktas rätt till domstolstolkning. Lagändringen kan träda i kraft i oktober nästa år. Frågan är då huruvida de auktoriserade rättstolkar som finns i Sverige kommer att täcka behoven. Många anser att det finns för få kvalificerade tolkar i Sverige, i synnerhet för vissa språk.

Läs mer i en artikel i Dagens Nyheterlänk till annan webbplats


Uppdaterad 13 februari 2014