• Huvudmeny

21 maj 2013

Frågetecken kring skiljetecken rätas ut i ny bok

När ska man sätta ut kommatecken? Ska det vara stor eller liten bokstav efter kolon? Alla dina funderingar om skiljetecken får svar i nya ”Skiljeteckensboken”.

Skiljeteckensboken är skriven av Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet. Hon har skrivit flera välkända böcker om språk och språkriktighet. I denna nya bok om skiljetecken redogör hon för hur man använder vanliga skiljetecken som punkt, komma och frågetecken, men också andra typer av skrivtecken som matematiska tecken och diakritiska tecken.

Innehållet ger en vid överblick över skrivtecknens värld, där både smilisar och grafiska tecken är inkluderade. Även andra aspekter av en texts utformning, som styckeindelning och utseende, presenteras och förklaras.

Varje kapitel är mycket pedagogiskt upplagt med noggranna och utförliga förklaringar och beskrivningar av varje teckens användning. Om ett tecken kan användas på flera sätt, får varje användningsområde ett eget exempel på hur tecknet används i just den specifika kontexten. Ett bra inslag i förklaringarna är de ”varningar” som läsaren görs observant på. I till exempel avsnittet om tankstreck står det en varning om att tankstreck inte ska användas som minustecken. Dessa varningar hjälper till att öka förståelsen för hur man använder ett tecken, vilket gör att man i sin text sedan kan undvika ett felaktigt bruk.

Sammantaget är Skiljeteckensboken mycket bra och pedagogisk läsning för alla som är intresserade av skrivande och av hur man använder alla svåra skiljetecken på ett korrekt sätt.

Läs mer på förlaget Morfems Facebooksidalänk till annan webbplats


Uppdaterad 05 februari 2014