• Huvudmeny

23 december 2013

För lite minoritetsspråk i skolan 

Samiska barn och andra minoriteters barn får inte tillgång till sitt språk i skolan. Det innebär att Sverige bryter mot EU:s skydd för nationella minoritetsspråk, enligt en ny rapport.

Sverige bryter mot den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Det menar Svenska kyrkan i en nyskriven rapport om nationella minoritetsbarns rättigheter.

Det största problemet är att skolans regelverk inte är anpassat till minoritetsbarnens situation. Möjligheterna att lära sig sitt nationella minoritetsspråk är i dag mycket små, vilket går emot de skyldigheter Sverige förbundit sig till genom att skriva under Europarådets konvention, enligt Svenska kyrkan.

Rapporten, ”Marginalized and Ignored – National Minority Children’s Struggle for Language Rights in Sweden 2013”, har tagits fram tillsammans med ett antal minoritetsorganisationer och presenterades i samband med Europarådets granskningsbesök i Sverige den 17–19 december. Under besöket undersökte en särskild kommitté hur Sverige lever upp till sina skyldigheter enligt stadgan.

Läs mer:


Uppdaterad 05 februari 2014