• Huvudmeny

16 december 2013

Tvillingbarns väg till tvåspråkighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett ut en skrift om hur barn tillägnar sig svenskt teckenspråk och talad svenska.

Skriften ”Hur händer det? En studie om hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillägnande av tvåspråkighet, teckenspråk och talad svenska” är en svensk sammanfattning av Emilie Cramér Wolraths doktorsavhandling,

som vi har skrivit om i en tidigare notislänk till annan webbplats

Skriften beskriver hur två tvillingbarn med döva föräldrar, en pojke och en flicka, blir tvåspråkiga i svenskt teckenspråk och talad svenska. Det ena barnet är hörande och det andra barnet är dövt med ett snäckimplantat. Flickan fick sitt snäckimplantat vid tre års ålder. Forskaren har följt barnen i sju års tid och studerat samspelet mellan barn och föräldrar. Barnen växer upp i en teckenspråkig familj, men språkutvecklingen sker på olika vis, eftersom barnens fysiska förutsättningar är olika.

Skriften är uppdelad i fyra tematiska delar: Hur barn och föräldrar delar uppmärksamhet, hur blicken används och på vilket sätt vad och var-frågor ställs på det svenska teckenspråket. Den avslutande delen handlar om flickans väg mot tvåspråkighet.

Forskningsrapporten kan hämtas hos Specialpedagogiska skolmyndighetenlänk till annan webbplats.


Uppdaterad 23 januari 2014