• Huvudmeny

25 januari 2013

Finnsams vinterkonferens 2013

Institutet medarrangerar den 2-4 februari en vinterkonferens för Finnbygder i samverkan (Finnsam).

Tillsammans med Upplandsmuseet, Uppsala universitet, Letterstedtska föreningen och Uppsala kommun arrangerar Institutet för språk och folkminnen årets vinterkonferens för Finnbygder i samverkan.

Uppdaterad 09 januari 2014