• Huvudmeny

16 januari 2013

Nominera 2013 års pristagare av minoritetsspråkspriset

Vem ska få årets minoritetsspråkspris? Var med och nominera 2013 års pristagare av Språkrådets minoritetsspråkspris.

Priset kommer att tilldelas en person eller organisation som gjort betydelsefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan till exempel vara språkpolitiskt arbete, tolkning och översättning eller pedagogiskt arbete.

Sista dagen för att lämna nomineringar är den 15 februari. Information om hur man nominerar finns på Språkrådets webbplats: http://www.sprakradet.se/minoritetspriset. Pristagaren utses av en jury och priset delas ut på Språkrådsdagen den 2 maj av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Minoritetsspråkspriset delades första gången ut 2012 och gick till Kaisa Syrjänen Schaal, som under lång tid har arbetat med minoritetsspråksfrågor.

För mer information, kontakta Riina Heikkilä, 08-455 42 24, riina.heikkila@sprakradet.se


FAKTA OM INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 

Språkrådet är en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen. Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra. Institutet har avdelningar i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Språkrådet har till uppgift att följa och främja språkens utveckling i Sverige och att främja språkvård hos myndigheter. Språkrådet arbetar både med svenskan och med Sveriges minoritetsspråk .

Uppdaterad 09 januari 2014