• Huvudmeny

11 januari 2013

Knutmassofirandet i Uppland ska dokumenteras

Just nu dokumenterar Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Knutmassotraditioner i Uppland.

– Vi arbetar aktivt med att utöka kunskapen om dagens traditioner, säger etnologen Marlene Hugoson som följer en grupp i Gimo från första planeringsmötet till finalen då de "går i gatan" (går utklädda längst med Bruksgatan i Gimo) nu på söndag den 13 januari.

– Vi hoppas också att många av dem som medverkar eller kommer i kontakt med Knutmassofirandet vill dela med sig av sina erfarenheter, säger Marlene.

Del i ett större projekt om årets fester

Dokumentationen är en del inom ett större projekt om årets fester som pågår på institutet. Hur vi lever våra liv under högtid och fest säger något om samtiden. Vårt sätt att fira förändras ständigt. I institutets äldre samlingar finns ett rikt material om årsfester som kontinuerligt kompletteras med berättelser om vår egen tid.

Stor betydelse för ortsborna

– En aspekt jag tycker är väldigt intressant är Knutmassos betydelse för ortsborna som grupp. Man identifierar sig med traditionen och samarbetar med släkt och vänner samt även med bekanta som man bara träffar just under förberedelserna inför Knutmassofirandet. Man tar till vara varandras färdigheter och utbyter tjänster med varandra, vilket stärker gruppen ytterligare, berättar Marlene vidare.

Dokumentationsarbetet kommer att pågå under flera år och startar i Gimo för att sedan fortsätta i Österbybruk.

Kontakt

För mer information kontakta Marlene Hugoson, etnolog vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen. E-post: marlene.hugoson@sofi.se, tfn: 018-65 24 32 (även under söndagen).

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Institutet har ca 100 anställda och finns på fem orter i Sverige: Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Myndighetens huvudsäte är i Uppsala.

Uppdaterad 20 april 2014