• Huvudmeny

14 januari 2013

Dags att söka projektmedel till insatser för de nationella minoritetsspråken

Nu är det dags att söka projektmedel till insatser för de nationella minoritetsspråken. Institutet för språk och folkminnen fördelar medel till projekt som har till syfte att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Ansökan ska innehålla en konkret och detaljerad beskrivning av det planerade projektet samt en detaljerad kostnadskalkyl. Ansökan kan gälla mindre projekt men större och mer långsiktiga projekt välkomnas också. Ansökningsblanketter och ytterligare information finns på www.sofi.se/6685.

Ansökan ska ha inkommit till Institutet för språk och folkminnen senast den 1 mars 2013.

Medel kommer att fördelas till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och till insatser som syftar till att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer. Projekt med fokus på barn och ungdomar kommer särskilt att främjas. Likaså främjas verksamhet som riktas till flera varieteter av ett språk eller till flera språk. Ytterligare en prioriterad aspekt är insatsens hållbarhet och kontinuitet. Aktiviteter som lär deltagarna färdigheter de i framtiden kan använda och som sträcker sig över en längre tidsperiod främjas.

Exempel på projekt är språkbad och språkcirklar som innehåller pedagogisk aktivitet på det språk som ska läras in och språkprojekt som riktas till barn och deras föräldrar eller mor- och farföräldrar.

Projektmedel kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige. Sökande får även ansöka om medel tillsammans med andra föreningar, organisationer, stiftelser eller kommuner.

Kontakta Raija Kangassalo för frågor om ansökningsförfarandet och bidraget på tfn 08-455 42 21 eller via e-post raija.kangassalo@sprakradet.se.

Uppdaterad 09 januari 2014