• Huvudmeny

21.2.2019

Kansainvälinen äidinkielenpäivä

21. helmikuuta on kansainvälinen äidinkielenpäivä. Unesco perusti päivän vuonna 1999 juhlistamaan kielellistä monimuotoisuutta, ja sitä vietettiin ensimmäisen kerran vuotta myöhemmin eli vuonna 2000.

Ruotsissa ei ole virallista tilastoa, mutta arviolta maassa puhutaan lähes 200:ta eri äidinkieltä. Suurinta eli ruotsia puhuu noin 8 miljoonaa ihmistä, ja sen jälkeen tulevat suomi ja arabia. Monilla äidinkielillä on Ruotsissa vain pari sataa puhujaa, sellaisia ovat esimerkiksi afrikkalaiskielet wolof tai mandinka. Suomi, saame, meänkieli, romani ja jiddiš ovat erityisessä asemassa. Ne ovat olleet Ruotsin kansallisia vähemmistökieliä siitä lähtien, kun Ruotsi allekirjoitti Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimuksen vuonna 2000. Aluksi kieliä tosin kutsuttiin virallisiksi vähemmistökieliksi.

Mahdollisuus kehittää omaa äidinkieltään on jokaisen ihmisen perustarve. Jos ihminen ei saa käyttää omaa äidinkieltään, hänen elämänsä vaikeutuu. Tutkimustulokset ovat selkeitä. Maahanmuuttajien lapset, jotka saavat paljon opetusta äidinkielellään, selviytyvät paremmin koulussa ja oppivat yleensä myös ruotsin paremmin. Jos oppilas saa kouluopetusta muulla kuin äidinkielellään, esimerkiksi jos ruotsia äidinkielenään puhuva käy lukiota englanniksi, hän ei ehkä opi yhtä paljon kuin jos hän olisi opiskellut lukioaineensa ruotsiksi.

Äidinkieli on poliittinen kysymys

Äidinkielten tulevaisuus Ruotsissa on poliittinen kysymys. Vähemmistökielten ja maahanmuuttajakielten on saatava näkyä enemmän yhteiskunnassa. Muiden äidinkielten kuin ruotsin opetusta kouluissa on lisättävä, mutta samalla myös ruotsin opetusta on kehitettävä.

Ruotsissa tuli 1. heinäkuuta 2009 voimaan erityinen kielilaki. Lain mukaan ruotsi on maan pääkieli, ja lisäksi ruotsin on oltava täydellinen ja yhteiskuntaa kantava kieli. Kaikilla on lain mukaan oikeus kieleen. Sillä tarkoitetaan oikeutta kehittää ja oppia ruotsia, kehittää ja käyttää omaa äidinkieltään ja vähemmistökieltään sekä mahdollisuutta oppia vieraita kieliä. Jos pystymme toteuttamaan nämä tavoitteet, ruotsilla ja Ruotsin muilla äidinkielillä on hyvät tulevaisuudenedellytykset.

Sana äidinkieli

Sana modersmål (äidinkieli) on ollut ruotsin kielessä ainakin 1500-luvulta lähtien ja suomessakin yhtä kauan (vaikkakin aluksi muodossa äitin kieli). Sana on suora käännös latinan sanoista lingua materna. Ruotsin koululaitoksessa modersmål-käsitettä käytetään kaikista äidinkielistä paitsi ruotsista. Aikaisemmin käytettiin hieman harhaanjohtavasti termiä hemspråk (kotikieli).

Uppdaterad 21 februari 2019