• Huvudmeny

1.2.2019

Isof ehdottaa kahta uutta kielikeskusta

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos (Isof) ehdottaa raportissaan hallitukselle, että viranomaisen yhteyteen perustetaan kaksi uutta kielikeskusta. Yksi suomen kielen keskus Uppsalaan ja yksi meänkielen keskus, joka kuitenkin sijoitetaan kahdelle paikkakunnalle Kiirunaan ja Övertorneåhon.

Isof sai kesäkuussa 2018 hallitukselta toimeksiannoksi selvittää, kuinka kansallisten vähemmistökielten kielikeskukset voitaisiin organisoida. Ensimmäinen osaraportti on nyt valmis, ja siinä todetaan, että kielikeskus on hyvä kielellisen revitalisaation malli. Raportissa on myös konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka suomen ja meänkielen kielikeskukset voitaisiin organisoida ja rahoittaa ja kuinka paljon henkilöstöä niissä tulisi olla.

Raportissa mainitaan muun muassa, että on tärkeää sijoittaa kielikeskukset lähelle kielenkäyttäjiä, koska kenttätoiminta toteutetaan suurimmalta osin juuri käyttäjien lähellä. Puolet Ruotsin suomenkielisistä asuu Mälarinlaaksossa tai sen lähellä, ja alueella on myös keskeisiä laitoksia, joissa suomen kieltä tutkitaan ja opetetaan.

Meänkielen osalta uhanalaisimpia varieteetteja puhutaan Malmikentillä, kun taas dominoivaa varieteettia käytetään Tornionlaaksossa. Siksi on luonnollista sijoittaa meänkielen kielikeskus sekä Kiirunaan (Malmikentät) että Övertorneåhon (Tornionlaakso).

Ehdotukset on laadittu asianomaisten organisaatioiden ja kielenkantajien kanssa käytyjen kokousten ja neuvonpitojen perusteella. Kokouksiin osallistuneet ovat selkeästi ilmaisseet, että kielikeskuksilla tulee olla valtion viranomainen päämiehenä, jotta kielellinen revitalisaatio voi vakiintua ja olla jatkuvaa ja kauaskantoista.

"Tämä sopii hyvin viranomaisen toimeksiantoihin, mitä tulee kansallisten vähemmistöjen kieleen ja kulttuurin ja myös yleiseen kielenhuoltotyöhömme", sanoo Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen pääjohtaja Martin Sundin.

Hallituksen toimeksiantoon kuuluu myös selvittää jiddišin ja romanin kielikeskusten tai vastaavien edellytykset. Myös tähän tehtävään Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on palkannut Ingrid Johansson Lindin. Loppuselvityksen tulee olla valmis viimeistään 1.10.2019.

Lue raportti (ruotsiksi)

Språkcentrum för nationella minoritetsspråk – Delrapport 1 februari 2019länk till annan webbplats (pdf, 426.4 kB).

Yhteystiedot

Ingrid Johansson Lind, selvittäjä ja koordinaattori
S-posti: ingrid.johansson.lind@sprakochfolkminnen.se
Puhelin: 070-735 54 02

Uppdaterad 01 februari 2019