• Huvudmeny

22.1.2019

Ruotsin uudet ministerit tammikuussa 2019

Pitkäksi venyneiden hallitusneuvottelujen jälkeen Ruotsi sai vihdoinkin uuden hallituksen. Kielineuvosto on laatinut suositukset Ruotsin uusien ministereiden nimikkeiden suomentamiseksi.

Ruotsin valtiopäivävaalit järjestettiin viime vuonna sunnuntaina 9. syyskuuta. Äänet jakautuivat vaaleissa sen verran tasan, että hallituksen muodostamisesta tuli tällä kertaa erityisen hankalaa. Prosessi saatiin kuitenkin lopulta päätökseen ja Ruotsi sai uuden hallituksen maanantaina 21. tammikuuta 2019. Kielineuvosto on laatinut suositukset Ruotsin uusien ministereiden nimikkeiden suomentamiseksi.

Ruotsin ministerit tammikuussa 2019

arbetsmarknadsminister työmarkkinaministeri

biståndsminister kehitysyhteistyöministeri

civilminister siviiliministeri

energi- och digitaliseringsminister energia- ja digitalisointiministeri

EU-minister EU-ministeri

finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister finanssimarkkina- ja asuntoministeri, apulaisfinanssiministeri

finansminister finanssiministeri

försvarsminister puolustusministeri

infrastrukturminister infrastruktuuriministeri

inrikesminister sisäministeri

justitie- och migrationsminister oikeus- ja migraatioministeri

jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation tasa-arvoministeri sekä diskriminoinnin ja segregaation vastaisesta työstä vastaava ministeri

kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna kulttuuri- ja demokratiaministeri sekä urheiluasioista vastaava ministeri

landsbygdsminister maaseutuministeri

miljö- och klimatminister samt vice statsminister ympäristö- ja ilmastoministeri sekä varapääministeri

minister för högre utbildning och forskning korkeakoulu- ja tutkimusministeri

näringsminister elinkeinoministeri

socialförsäkringsminister sosiaalivakuutusministeri

socialminister sosiaaliministeri

statsminister pääministeri

utbildningsminister koulutusministeri

utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor ulkomaankauppaministeri ja pohjoismaisista asioista vastaava ministeri

utrikesminister ulkoministeri

Uppdaterad 22 januari 2019