• Huvudmeny

15.1.2019

Monet hakivat ylimääräistä avustusta vähemmistökielten elvytykseen

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen yksi tehtävä on kansallisten vähemmistökielten huolto ja niiden käytön edistäminen mm. kannustamalla hankkeita, jotka tarjoavat useammille mahdollisuuden käyttää vähemmistökieltään. Monet innostuivat hakemaan pedagogisen materiaalin tuottamiseen syksyllä jaettua ylimääräistä avustusta.

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos on jakanut nk. revitalisaatioavustusta vuodesta 2010 lähtien, ja normaalisti jaossa on 3,5 miljoonaa kruunua vuodessa. Tavallisia valtionavustusta saaneita hankkeita ovat erilaiset kielikylvyt ja kielikurssit, kirjoituskurssit, sanastohankkeet, festivaalit, teatteriesitykset ja muut kulttuuritapahtumat. Kesäkuussa 2018 tutkimuslaitos sai mahdollisuuden jakaa ylimääräistä avustusta.

– Päätimme panostaa ylimääräisessä jaossa ennen kaikkea pedagogiseen materiaaliin, koska monet olivat kertoneet meille hyvän opetusmateriaalin puutteesta, kertoo vähemmistökielikoordinaattori Anna Gezelius.

Syksyn ylimääräiselle avustukselle riitti paljon hakijoita – 55 hakemuksesta 31 koski pedagogista materiaalia, ja haettu summa oli yhteensä 12,4 miljoonaa kruunua.

– Jaettavana oli 2,7 miljoonaa kruunua, joten päätimme arvioida tällä kertaa vain pedagogisen materiaalin tuottamista koskevat hakemukset. 2,7 miljoonan kruunun avustuksesta riitti varoja 13 eri hankkeelle. Hakemukset, joita ei arvioitu, käsitellään seuraavassa haussa tänä keväänä.

Kansalliset vähemmistöt ovat erittäin halukkaita vahvistamaan omia kieliään ja pitämään niitä elävinä, mutta esimerkiksi kurssien järjestäminen vaatii rahaa. Revitalisaatioavustus voi tulla tällöin hyvään tarpeeseen.

– Teemme vuosittain seurannan ja tapaamme monia avustusta saaneista yhdistyksistä. Saamme silloin kuulla, että ennen kaikkea toistuvat aktiviteetit, jolloin osanottajat tapaavat toisiaan ja käyttävät kieltä turvallisessa ympäristössä, tuottavat erityisen hyvää tulosta. Sama koskee kielikylpyjä, joissa lapset ja nuoret voivat viikon ajan saada kielellisiä haasteita. Lapset saavat uusia, esimerkiksi suomea puhuvia ystäviä ja uskaltavat itsekin alkaa puhua ja käyttää omaa vähemmistökieltään, Anna Gezelius toteaa.

Vuoden 2019 revitalisaatioavustukset ovat nyt haettavissa, ja viimeinen hakupäivä on 21. tammikuuta.

Vuoden 2019 revitalisaatioavustuksen hakeminen (ruotsiksi)

Vuoden 2018 ylimääräistä avustusta saaneet 13 hanketta (ruotsiksi)

Sisuradion uutinen syksyn ylimääräistä avustusta saaneista oppimateriaalihankkeista 9.1.2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 15 januari 2019