• Huvudmeny

12.12.2018

Avustusta kansallisille vähemmistökielille

Nyt on mahdollista hakea avustusta kansallisia vähemmistökieliä edistäviin hankkeisiin. Viimeinen hakupäivä on 21.1.2019.

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksella on tehtävänä jakaa valtionavustusta kansallisten vähemmistökielten tueksi. Kansallisia vähemmistökieliä ovat suomi, jiddiš, meänkieli, romani ja saame. Avustuksen tarkoituksena on tarjota yksittäisille henkilöille paremmat edellytykset oppia ja käyttää kansallista vähemmistökieltään.

Avustusta myönnetään hankkeille, jotka

  • vahvistavat vähemmistökielten luku- ja kirjoitustaitoa
  • lisäävät tietoa monikielisyydestä
  • edistävät kielen siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Lisäksi avustusta myönnetään hankkeille, joissa kieli toimii kulttuurin välittäjänä.

Avustusta voivat hakea Ruotsissa toimivat yhdistykset, organisaatiot ja säätiöt, jotka eivät ole valtiollisia tai kunnallisia ja jotka eivät tavoittele voittoa.

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos tukee erityisesti hankkeita, joissa

  • kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret
  • toiminta liittyy useisiin kieliin tai yhden kielen eri varieteetteihin
  • toiminta on kauaskantoista, kestävää ja jatkuvaa.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 21.1.2019. Lue lisää avustuksesta ja hakumenettelystä (ruotsiksi):

Bidrag till minoritetsspråkenlänk till annan webbplats

Uppdaterad 12 december 2018