• Huvudmeny

7.7.2014

Kieliviestin uusi numero ilmestynyt

Kieliviestissä 2/2014 esitellään muun muassa uusin ruotsinsuomalainen väitöskirja ja uusi suomen kielen opettajankoulutus. Meänkielen osiossa keskustellaan meänkielen tilanteesta.

Kieliviesti on Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kielenhuoltolehti, jossa on artikkeleita suomesta ja meänkielestä, sekä suomeksi että meänkielellä.

Uusimmassa numerossa lehden toimituskunnan jäsen Anu Muhonen esittelee väitöskirjansa, jonka aiheena on monikielisyys suomenkielisissä radio-ohjelmissa Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi esitellään syksyllä Tukholman yliopistossa alkava suomi äidinkielenä -aineenopettajakoulutus.

Suomen virkakielen toimintaohjelmasta kirjoittaa Kotimaisten kielten keskuksen Aino Piehl, ja hänen kollegansa Riitta Eronen puolestaan esittelee tuttuun tapaan 10 suomen kielen uudissanaa.

Lehden meänkieli-osuuden toimittaja Inga-Britt Uusitalo on kirjoittanut artikkelin meänkielestä. Hän pohdiskelee kielen nykyistä tilannetta ja sen tulevaisuutta.

Uppdaterad 07 heinäkuuta 2014