• Huvudmeny

Personal

Personal på Planering och samordning

Eva Lindh

Andreas Backlund, personalstrateg

Ann Heimer,
avdelningschef

Eva Lindh

Jenny Lyd,
kanslisekreterare

Eva Lindh

Kimmo Niva,
controller

Eva Lindh

Çimen Gustafsson,
personalspecialist

Eva Lindh

Mia Miller,
jurist

Bild saknas

Nina Thyr,
arkivarie

Maria Grennall

Maria Grennall,
bibliotekarie

Eva Lindh

Ulrika Westerberg, ekonomiassistent

Eva Lindh

Signe Westin,
rådgivare

Uppdaterad 20 januari 2020