• Huvudmeny

Personal

Personalen på Namnarkivet i Uppsala.


Mats Wahlberg

Annette Torensjö,
avdelningschef

Bild saknas

Björn Lundqvist,
forskningsarkivarie

Agneta Sundström

Daniel Solling,
forskningsarkivarie

Bild saknas

Elin Pihl,
forskningsarkivarie

Per Vikstrand

Josefin Devine, doktorand

Bild saknas

Katharina Leibring,
förste forskningsarkivarie

Bild saknas

Kristina Neumüller,
forskningsarkivarie

Bild saknas

Leila Mattfolk,
namnvårdskonsulent

Lennart Ryman

​Lennart Ryman,
forskningsarkivarie

Bild saknas

Märit Frändén,
forskningsarkivarie

Bild saknas

Sonja Entzenberg
forskningsarkivarie

Uppdaterad 20 mars 2020