• Huvudmeny

Namnarkivet i Uppsala (NAU)

Department of Onomastics, Uppsala

Uppsala arkivcentrum

E-post: nau@isof.se

Växel: 0200-28 33 33 (växel)

Obs! Tillfälligt stängt för besök

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning av covid-19 är mycket hög i Sverige vidtar Isof vissa försiktighetsåtgärder. Tillfälligt kommer vi därför inte att ta emot några besök till arkivet, men vi bistår som vanligt med råd och hjälp via telefon och e-post: 0200-28 33 33 (växel) eller nau@isof.se.

Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Besöksadress arkivexpeditionen

Uppsala arkivcentrum
von Kraemers allé 21
752 37 Uppsala

Hitta hit: Expeditionen finns i den åttkantiga byggnaden, Oktogonenlänk till annan webbplats

Postadress

Institutet för språk och folkminnen
Namnarkivet i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Uppdaterad 29 maj 2020

Frågor om namn


Telefontid
: tisdag–torsdag, 13–15

Namn: 0200-38 44 44