• Huvudmeny

Namnarkivet i Uppsala (NAU)

Department of Onomastics, Uppsala

Uppsala arkivcentrum

E-post: nau@isof.se

Växel: 0200-28 33 33 (växel)

Obs! Endast bokade besök till arkivet

Med anledning av covid-19 vidtar Isof vissa försiktighetsåtgärder. För att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och erbjuda bra service tar vi för tillfället endast emot bokade besök till arkivet. Kontakta aktuell funktionsmejl för att boka tid.

Dialekter: dialekter@isof.se

Folkminnen: folkminnen@isof.se

Namn: namn@isof.se

Vi bistår som vanligt med råd och hjälp via telefon och e-post: 0200-28 33 33 (växel) eller nau@isof.se.

Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Besöksadress arkivexpeditionen

Uppsala arkivcentrum
von Kraemers allé 21
752 37 Uppsala

Hitta hit: Expeditionen finns i den åttkantiga byggnaden, Oktogonenlänk till annan webbplats

Postadress

Institutet för språk och folkminnen
Namnarkivet i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Uppdaterad 07 augusti 2020

Frågor om namn


Telefontid
: tisdag–torsdag, 13–15

Namn: 0200-38 44 44