• Huvudmeny

Lina Midholm

Forskningsarkivarie, folkminnen

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

  • Förfrågningar om folkminnen
  • DAGs frågelistverksamhet
  • DAGs bibliotek
  • Arkivväskan
  • Barn- och ungdomsgruppen
  • Årets fester och livets högtider
  • Kulturarv från olika håll. Gamla och nya traditioner i Sverige
  • Myndighetens medverkan i Släktforskardagarna
  • Myndighetens huvudskyddsombud

Publikationer i urval

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Lina Midholm

Telefon: 073-558 60 72

E-post: Lina Midholm