• Huvudmeny

Lena Wenner

Forskningsarkivarie, dialekter

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

Forskningsintressen

  • Dialekter
  • Sociolingvistik
  • Fonetik
  • Språkförändringar
  • Flerspråkighet
  • Inofficiella namn

Till Lena Wenners publikationslista


Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Lena Wenner

Telefon: 073-558 60 89

E-post: Lena Wenner