• Huvudmeny

Eva Thelin

Forskningsarkivarie, dialekter

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt- och folkminnesarkivet
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med

Publikationer

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Eva Thelin

Telefon: 073-558 60 87

E-post: Eva Thelin