• Huvudmeny

Charlotte Hyltén-Cavallius

Forskningsarkivarie, minoritetskulturer

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt- och folkminnesarkivet
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med

Forskningsintressen

  • Minoriteternas och migrationens kulturhistoria och landskap
  • Kulturarv och kulturarvspolitik
  • Materialitet, narrativitet och estetik

Nätverk

  • Forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (RORHIN)
  • Nätverket för Oral History i Sverige

Publikationer

Till Charlotte Hyltén-Cavallius publikationslista

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Charlotte Hyltén-Cavallius

Telefon: 073-558 60 55

E-post: Charlotte Hyltén-Cavallius