• Huvudmeny

Carina Ahlqvist

Forskningsarkivarie, folkminnen

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Carina Ahlqvist

Telefon: 0735–58 60 98

E-post: Carina Ahlqvist