• Huvudmeny

Bengt Edqvist

Assistent

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Bengt Edqvist

Telefon: 076-787 78 05

E-post: Bengt Edqvist