• Huvudmeny

Annika Sjöberg

samordnare, Unescos konvention om det immateriella kulturarvet

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Arbetar med

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Annika Sjöberg

Telefon: 076-787 78 06

E-post: Annika Sjöberg