• Huvudmeny

Annette Torensjö

Avdelningschef NAU och DFU

Institutet för språk och folkminnen
Namnarkivet i Uppsala
Box 135
751 04 Uppsala

Uppdaterad 20 mars 2020

Kontakt

Annette Torensjö

Telefon: 070-560 13 45

E-post: Annette Torensjö