• Huvudmeny

Anna Westerberg

Förste forskningsarkivarie, dialekter

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt- och folkminnesarkivet
Box 135
751 04 Uppsala

Arbetar med

Forskningsintressen

  • Nordvästerbottniska dialekter
  • Dialektutjämning
  • Dialektgeografi

Uppdrag

  • Sekreterare i den svenska nationalkommittén för det alleuropeiska samarbetsprojektet Atlas Linguarum Europae sedan 2009

Publikationer

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Anna Westerberg

Telefon: 073-558 60 90

E-post: Anna Westerberg