• Huvudmeny

Rickard Domeijs publikationer

Artiklar, postrar med mera


2020: Rickard Domeij, Maria Skeppstedt and Fredrik Skott. Adapting a Topic Modelling Tool to the Task of Finding Recurring Themes in Folk Legendslänk till annan webbplats. In: Reinsone et al. (eds) Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference (DHN 2020), pp. 388-392. Academic poster. Riga, Latvia, October 21-23, 2020.

2019: Rickard Domeij. CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Sweden.
Introduction. 134 ff. In: (eds Fišer & Lenardič) Tour de CLARIN Vol 2.länk till annan webbplats
Common Language Resources and Technology Infrastructure, November 2019.

2019: Rickard Domeij, Gunnar Eriksson, Eva Lindström, Erik Magnusson Petzell, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, Jenny Öqvist. 2019. Text as an entryway to speech – a journey into the most inaccessible areas of the archiveslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Book of abstracts 4th Conference of The Association Digital Humanities in the Nordic Countries Copenhagen, March 6–8 2019.

2019: Johanna Berg, Rickard Domeij, Jens Edlund, Gunnar Eriksson, Per Fallgren, David House, Eva Lindström, Erik Magnusson Petzell, Zofia Malisz, Susanne Nylund Skog and Jenny Öqvist. Making Archival Speech Recordings Accessible for Research—A Report from the Tilltal Project. In Skott & Strandberg (eds): Svenska landsmål och svenskt folkliv 2018, pp. 171-178. The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture, Uppsala.

2019: Rickard Domeij. 10 april 2019. Tour de CLARIN: CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Blogginlägg på CLARIN ERICs blogg.

2018: Domeij, R. och Eriksson, G. Språkbanken Sam. A Clarin knowledge center for the languages of Sweden. Poster presented at SLTC 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 20-22 november at Stockholm University.

2018: Lars Borin, Markus Forsberg, Jens Edlund, Rickard Domeij. Språkbanken 2018: Research Resources for Text, Speech, & Societylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. In Mäkelä, Tolonen & Tuominen (Eds) Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference, p. 504-506 . Poster abstract for the DHN2018. University of Helsinki, Faculty of Arts, Helsinki, Finland, March 7-9, 2018.

2017: Simon Dahlberg & Rickard Domeij. Översättning av termer i myndighetstexter: En studie om översättning av myndighetstermer i arbetet med nationell språkinfrastruktur på Språkrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Workshop om termplanering och termbruk i svenskan. Svenskans beskrivning 36, Uppsala universitet, 25–27 oktober 2017.

2017: Johanna Berg, Rickard Domeij, Jens Edlund, Gunnar Eriksson, David House, Zofia Malisz, Susanne Nylund Skog and Jenny Öqvist. Involving users and collaborating between disciplines in making cultural heritage accessible for researchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Paper presented at the CLARIN Annual Conference 2017 in Budapestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, September 2017.

2017: Johanna Berg, Rickard Domeij, Jens Edlund, Gunnar Eriksson, David House, Zofia Malisz, Susanne Nylund Skog & Jenny Öqvist. Interdisciplinary collaboration for making cultural heritage accessible for researchlänk till annan webbplats. Poster abstract for the DHN2017, Göteborg, 14–16 mars, 2017.

2016: Domeij, R. & Spetz, J. Can official websites be accessible to all? A Swedish language policy perspectivelänk till annan webbplats. In: Pirkko Nuolijärvi / Gerhard Stickel (eds.) Language use in public administration Theory and practice in the European states. EFNIL. ISBN 978-963-9074-65-1

2016: The project Tilltal – Making spoken cultural heritage accessible for research. Poster abstraclänk till annan webbplatst. Presented at The second national Swe-Clarin workshop: Research collaborations for the digital age. SLTC 2016, Umeå, 17-18 November 2016.länk till annan webbplats

2016: Johanna Berg, Rickard Domeij, Jens Edlund, Gunnar Eriksson, David House, Zofia Malisz, Susanne Nylund Skog & Jenny Öqvist. TillTal – making cultural heritage accessible for speech researchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Paper for the Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster in Aix-en-Provence, France, 26–28 oct.

2016: Kann V, Ahrenberg L, Domeij R, Karlsson O, Karlgren J, Nilsson H och Nivre J. En rekommenderad svensk språkteknologisk terminologi.PDF (pdf, 151.1 kB) The Sixth Swedish Language Technology Conference (SLTC 2016), At Umeå, Volume: 6

2015: Domeij R. och Eriksson G. Kulturminnena talar – med hjälp av språkteknologiska metoderPDF (pdf, 208.2 kB). Poster på DHN2016, Oslo, 17–20 mars, 2016.

2015: Domeij. R. Hur undersöker vi språket i nya medier?länk till annan webbplats I: Rathje (red). Nye medier. Sprogbrug, data og metode. Sprognaevnets konferenceserie 4. Dansk Sprognaevn.

2014: Borin, L. & Domeij, R. Språkteknologi och infrastruktur för språken i Sverige: en statusrapport. I: Språk i Norden 2014. Utgiven av Nätverket för språknämnderna i Norden. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/view/2628länk till annan webbplats

2014: Domeij, R. & Spetz, J. Begripliga myndigheter på nätet. Hur skapar man tillgänglighet för alla i ett flerspråkigt samhälle? I: Lindström m.fl. (red.) Svenskans beskrivning 33, s. 52–62. Helsingfors universitet.

2013: Domeij, R. Behovet av språkinfrastruktur för direkttextad tv. I: Breivik m.fl. (red.), Språk i Norden 2013.

2011: Domeij, R. Webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv. I: Domeij, R. m.fl. Språkteknologi för ökad tillgänglighet. Rapport från ett nordiskt seminarium. Linköping, 27–28 oktober 2010. Linköping University Electronic Press.

2011: Domeij, R. Språkteknologi för ökad tillgänglighet – vilka möjligheter finns? I: Domeij, R. m.fl. Språkteknologi för ökad tillgänglighet. Rapport från ett nordiskt seminarium. Linköping, 27–28 oktober 2010. Linköping University Electronic Press.

2010: Domeij, R. En språkpolitik för ett flerspråkigt tillgängligt internet. Sprog i Norden 2010. Nordisk sprogkoordination.

2007: Domeij, R. & Breivik, T. Språkvård och språkteknologi i Norden. I: Språk i Norden 2006. Novus förlag.

2005: Domeij, R. Så klarar man språkkontrollen. I: Språkvård 2:2005. Utgiven av Svenska språknämnden.

2004: Domeij, R. Datorn granskar språket – hur påverkar tekniken oss? Språkbruk 3:2004. Utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscen¬tralen för de inhemska språken, Finland.

2004: Carlberger, J., Domeij, R., Kann, V., & Knutsson, O. The development and performance of a grammar checker for Swedish: A language engineering perspective. Natural language engineering, 1(1).

2002: Domeij, R., Knutsson, O. & Severinson-Eklundh, K. Different Ways of Evaluating a Swedish Grammar Checker. Proceedings of The Third International Conference on Lan-guage Resources and Evaluation (LREC 2002), Las Palmas.

2001: Kann, V., Domeij, R., Hollman, J., & Tillenius, M. Implementation aspects and applications of a spelling correction algorithm. Text as a Linguistic Paradigm: Levels, Constituents, Constructs. Festschrift in honour of Ludek Hrebicek, 60, 108-123.

2000: Domeij, R., Knutsson, O., Carlberger, J., & Kann, V. Granska – an efficient hybrid system for Swedish grammar checking. I Proceedings of the 12 th Nordic Conference in Computational Linguistics, Nodalida-99.

Bokkapitel

2019: Domeij, R., Karlsson, O., Moshagen, S. & Trosterud, T. Enhancing information accessibility and digital literacy for minorities using language technology– the example of Sami and other national minority languages in Sweden. In: Kirk P H Sullivan and Coppélie Cocq (eds). Indigenous Writing and Education. Studies in Writing. Brill.

2013: Domeij, R. & Karlsson, O. Delaktig i det digitala samhället – ett flerspråkigt perspektiv. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (2013). Svenska som andraspråk – i forskning, utbildning och samhälle. Studentlitteratur

2008: Rickard Domeij. Språkteknologi för språken i Sverige. I: Domeij, R. (red). Tekniken bakom språket. Språkrådets skrifter 9. Norstedts akademiska förlag.

1997: Domeij, R. Datorn och språkriktigheten. I: O. Svenskan och IT-samhället. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Böcker

2005: Domeij, R. Datorn granskar språket. Utg. av Svenska språknämnden. Falun: Norstedts akademiska förlag.

2003: Domeij, R. Datorstödd språkgranskning under skrivprocessen: svensk språkkontroll ur användarperspektiv. Avhandling från Institutionen i Lingvistik, Stockholms universitet.

Rapporter

2015: Domeij, R och Karlsson, O, Automatisk textuppläsning på webben - till nytta för vem?PDF (pdf, 289.9 kB) Rapport från Språkrådet. Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen.

2012: Domeij, R. och Spetz, J. Metoder för att mäta webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv – projektrapport. Stiftelsen för internetinfrastruktur.

2012: Infrastruktur för språken i Sverige. Förslag till nationell språkinfrastruktur för det digitala samhället. Beredningsunderlag för att utveckla formerna för en nationell språkdatabank enligt regeringsuppdrag Ku2011/860/KA.

2011: Vägledningen för flerspråkig information – praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser. Rapporter från Språkrådet 5. Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen.

2010: Domeij, R. En språkpolitik för internet. Rapporter från Språkrådet 2. Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen.

2010: Översättning på Internetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Rapport från projektet Automatisk översättning på webbenlänk till annan webbplats. Publicerad av Funka Nu.

Redaktörskap

Vägledning för webbutvecklinglänk till annan webbplats. Webbriktlinjer från E-delegationen.

2013: Språk i Nordenlänk till annan webbplats. Utgiven av Nätverket för språknämnderna I Norden.

2010: Domeij, R., Breivik, T., Halskov, J., Kirchmeier-Andersen, S., Langgård, P. och Nørstebø Moshagen, S. (eds). Språkteknologi för ökad tillgänglighet. Rapport från ett nordiskt seminarium. Linköping, 27–28 oktober 2010. Linköping University Electronic Press.

2010: Holsanova, J. Myter och sanningar om läsning. Om samspelet mellan språk och bild i olika medier. Språkrådets skrifter 12. Språkrådet och Norstedts.

2009: Domeij, Rickard; Koskenniemi, Kimmo; Krauwer, Steven; Maegaard, Bente; Rögnvaldsson, Eiríkur; De Smedt, Koenraad (eds). Nordic Perspectives of the CLARIN Infrastructure of Language Resources. Proceedings of the NODALIDA 2009 workshop. 14th of may, Odense, Denmark. Nealt proceedings Series, vol. 5.

2008: Domeij, R. (red). Tekniken bakom språket. Språkrådets skrifter 9. Norstedts akademiska förlag.

2008: Domeij, R, Johansson Kokkinakis, S., Knutsson, O. and Sylvana Sofkova Hashemi, S. (eds). Proceedings of the Workshop on NLP for Reading and Writing — Resources, Algorithms and Tools. SLTC 2008, November 20, 2008, Stockholm, Sweden. Nealt Proceedings Series, vol. 3.

2006–2007: Språkvård. Utgiven av Svenska språknämnden.

Populärvetenskap

2011: Domeij, R. Datorn översätter bäst i snäv mening. Språktidningen. April 2011.

2010: Domeij, R. Flerspråkighet och information på nätet. Vandringar med böcker. Litteraturvägledning från BTJ Förlag.

2007: Domeij, R. Var med och spräng språkspärrar. Språktidningen. September 2007.

Intervjuer, föreläsningar med mera

2017: Rickard Domeij. Sweden: Building language infrastructure for R&D in Sweden (Slideslänk till annan webbplats). Slides from oral presentation at META-FORUM2017, Brussels, November 13–14 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017: Föreläsninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och intervjulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillsammans med Jens Edlund på CLARIN Annual Conference 2017 i Budapest, september 2017.

2015: Paneldiskussionlänk till annan webbplats och presentation av Joint NPLD/EFNIL Position Paper on the Multilingual Digital Single Marketlänk till annan webbplats på Riga Summit och Metaforum 2015.

2015: Program och videoinspelning från den svenska workshoppen för det europeiska infrastrukturprojektet European Language Resource Coordination (ELRC)länk till annan webbplats. Syftet med projektet är att samla in språkresurser för att utveckla EU:s maskinöversättningsplattform CEF.AT.

2014: Facebook förstör inte ungas språklänk till annan webbplats. SvD 20/10 2014.

2013: Fixar datorn grammatiken?länk till annan webbplats Ur Samtiden. Grammatikdagen 2013.

2013: Webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektivlänk till annan webbplats. UR Samtiden. Språkrådsdagen 2013.

2013: På rätt plats – om bokstäver och tangentbordlänk till annan webbplats. Vetenskapsradion Språket. 2/1 2013.

2012: Sms-meddelandet fyller 20 år idaglänk till annan webbplats. Studio ett. 3/12 2012.

2011: Tekniken är inget hot mot det svenska språketlänk till annan webbplats. DN 15/11 2011.

2009: Konstgjort tal och konstiga uttallänk till annan webbplats. Vetenskapsradion Språket. 31/3 2009.

Uppdaterad 12 juni 2020