• Huvudmeny

Maria Löfdahls publikationer i urval

Artiklar

Löfdahl, Maria & Lena Wenner u.u. Från Ebbes hörna till Alsalam moské. En studie av det språkliga landskapet runt Bellevue marknad.

Löfdahl, Maria, Tingsell, Sofia & Wenner, Lena (2014). Lexikon, onomastikon och flerspråkighet. I: Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Wenner (red.), Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. (NORNA-rapporter 92.) Uppsala: NORNA-förlaget. 153-166.

Löfdahl, Maria & Aldrin, Emilia (2014). Nordisk namnforskning 2013. Litteraturkrönika, Sverige. I: Namn och bygd 102. 203–210.

Löfdahl, Maria & Wenner, Lena (2014). Det mångkulturella Sveriges onomastikon – en kortfattad projektbeskrivning. I: Studia anthroponymica Scandinavica 32. 193-198.

Löfdahl, Maria & Sofia Tingsell (2013). Gröna gården och Häxeskogen. Onomastikon och namnbildning ur ett andraspråksperspektiv. I : Pamela Gustavsson, Leila Mattfolk & Maria Vidberg (red.), Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors 10¬12.11.2011. ( NORNA-rapporter 90.) Uppsala: NORNA-förlaget. 169–187.

Löfdahl, Maria (2012). Namn och språk i multietnisk miljö. En studie av barns namn- och språkbruk i den mångkulturella stadsdelen Angered. I: Staffan Nyström, Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman & Per Vikstrand (red.), Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk. Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9–1/10 2010. (NORNA-rapporter 88.) Uppsala: NORNA-förlaget. 161–173.

Löfdahl, Maria (2012). Cappi på KP. Namn i Göteborgsområdet använda av ungdomar. I: Katharina Leibring (huvudred.), Leif Nilsson, Annette C Torensjö & Mats Wahlberg (red.), Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. (Skrifter utg. av Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala. Ser. B:12.) Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. 163–170.

Vikstrand, Per & Löfdahl, Maria (2012). Nordisk namnforskning 2011. Litteraturkrönika, Sverige. I: Namn och bygd 100. 317–325.

Aldrin, Emilia, Löfdahl, Maria & Svensson, Ola (2013). Nordisk namnforskning 2012. Litteraturkrönika, Sverige. Namn och bygd 101. 189–201.

Löfdahl, Maria (2010). Från Tistlarna till Nordkoster. Om namn på fyrar längs Västkusten. Maria Löfdahl, Fredrik Skott & Lena Wenner (red.), Från sjö till hav. Namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist. 79-86.

Löfdahl, Maria & Lena Wenner (2010). Angered - en stadsdel och ett språk i förändring. I: Staffan Nyström (red.), Namn - en spegel av samhället förr och nu. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 41.). 52–72.

Löfdahl, Maria (2004). Serien ortnamnen i Göteborgs och Bohus län som organisation, forskarskola och modell. Namn och bygd 92. 81-103.

Monografier

Löfdahl, Maria (2006). Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 19. Ortnamnen i Tanums härad. 2. Naturnamn. Göteborg: Språk- och folkminnesinstitutet. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Översiktsartiklar, bokkapitel

Löfdahl, Maria (2013). Anläggningsnamn (artefaktnamn). I: Staffan Nyström (huvudred.), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand (red.), Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Tillgängligt på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-194944

Löfdahl, Maria (2013). Namn på mossar, myrar och andra sankmarker. I: Staffan Nyström (huvudred.), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand (red.), Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Tillgängligt på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-194944

Löfdahl, Maria (2013). Namn på öar, holmar, skär, bådar och grund. I: Staffan Nyström (huvudred.), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand (red.), Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Tillgängligt på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-194944länk till annan webbplats

Recensioner

Löfdahl, Maria (2010). Rec. Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir och Svavar Sigmundsson (red.), Norræn nöfn – Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borganes 11– 14 augusti 2007. Studia anthroponymica Scandinavica 28.

Löfdahl, Maria (2001). Rec. Oluf Rygh. Artikler om en foregangsmann i humanistisk forskning. Red. Berit Sandnes, Jørn Sandnes, Ola Stemshaug & Lars F. Stensvik. (NORNA-rapporter 70 A.) Uppsala: NORNA-förlaget. I: Namn och bygd 89.

Löfdahl, Maria (2001). Rec. Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15. Mai 1999. Red. Berit Sandnes, Jørn Sandnes, Ola Stemshaug & Lars F. Stensvik. (NORNA-rapporter 70 B.) Uppsala: NORNA-förlaget. I: Namn och bygd 89.

Redaktörskap

2010: Från sjö till hav. Namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist. Red. Maria Löfdahl, Fredrik Skott & Lena Wenner. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen.

2015: Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORN:s 43:e symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. Red. Emilia Aldrin, Linnea Gustafsson, Maria Löfdahl & Lena Wenner. (NORNA-rapporter 92.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Uppdaterad 22 januari 2016