• Huvudmeny

Eva Thelins publikationer

Artiklar

2018: Kaja, Katta och Kårna. Namnvarianter av Katharina i J. E. Rietz Svenskt dialekt-lexikon. I: Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018. Huvudred. Leila Mattfolk & Kristina Neumüller. (Namn och samhälle 30.) Uppsala. S. 13-19.

2017: Ortnamnen i J. E. Rietz Svenskt dialekt-lexikon. I: LexicoNordica 24. S. 89-108.

2017: Getbär och bockblacka. Get och bock i folkliga växtbenämningar. I: Geten i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv. Föredrag vid ett symposium i Uppsala den 20 november 2015. Utg. av Katharina Leibring och Ingvar Svanberg. Uppsala: ISOF. S. 85–104.

2016: Rietz och riksspråket. I: Nordiske Studier i Leksikografi 13. Rapport fra 13. Konference om Leksikografi i Norden København 19.-22. maj 2015. Red. av Asgerd Gudiksen och Henrik Hovmark. S. 431–441.

2012: Folklig dialektlexikografi 1991–2011. I: Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24−27 maj 2011. Red. av Birgit Eaker, Lennart Larsson och Anki Mattisson. Lund. S. 596–609.

2012: The Swedish Dialect Dictionary – a presentation. (Tillsammans med Annika Karlholm.) I: Proceedings of the 15th EURALEX International Congress 2012. Oslo. S. 897-902.

2011: Ordbokssamlingen vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala – nu och i framtiden. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala. S. 297-305.

2006: Ett svenskt dialektlexikon i startgroparna. (Tillsammans med Karin Hallén.) I: Nordiske Studier i Leksikografi 8. Rapport fra Konference om Leksikografi i Norden Sønderborg 24.–28. maj 2005. Red. Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen. København. S. 163–170.

1998: Adjektivet ful i svenska dialekter. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1997. Uppsala. S. 59–102.

Redaktörsskap

2003: Lyssna på svenska dialekter! Cd med utskrifter och översättningar utgiven av Språk- och folkminnesinstitutet. Uppsala.

Recensioner och krönikebidrag

2010: Swedberg, Jesper, Swensk Ordabok. Utgiven efter Uppsala-handskriften, med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter, av Lars Holm. Skara 2009. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2010. Uppsala. S. 214–217.

2008: Nordisk dialektologi og sociolingvistik. Red. Torben Arboe. Århus 2007. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2008. Uppsala. S. 171–175.

2007: Fridell, Staffan & Svanberg, Ingvar, Däggdjur i svensk folklig tradition. Stockholm 2007. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2007. Uppsala. S. 170–174.

2003–: Litteraturkrönikan i Svenska landsmål och svenskt folkliv. 2003–2004 tillsammans med Lars-Erik Edlund, 2005–2007 tillsammans med Lars-Erik Edlund och Anna Westerberg, 2008– tillsammans med Lars-Erik Edlund och kolleger vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Uppdaterad 02 februari 2018