• Huvudmeny

Erik Magnusson Petzells publikationer

Monografier

2007: Gränsöverskridande koordination. Syntaktisk förändring i äldre svenskaPDF (pdf, 6.7 MB). Nordistica Gothoburgensis 28. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

2001: Den frågeformade konditionalsatsen i 1734 års lag. En diskussion kring några olika analysalternativ av satstypens syntaktiska status.PDF (pdf, 4 MB) Meddelanden från Institutionen för svenska språket (MISS) 35. Göteborg: Inst. för svenska språket.

Redaktörskap

2017: [tills. m. David Håkansson och Ida Larson]: Syntactic variation and changelänk till annan webbplats. Specialnummer av: Lingusitic Variation 17:1.

2010: [tills. m. Lena Rogström]: Studier i svenska språkets historia 10. Språkhistoria – Hur och för vem? Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 36. Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning.

2010: [tills. m. Kristinn Jóhannesson, Ida Larsson, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström & Emma Sköldberg]: Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 39. Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning.

Artiklar

2018: Hur talade man? Om göteborgskan innan den fanns.PDF (pdf, 7.4 MB) I: Lindberg, Bo (red.), Göteborg de första 100 åren. Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. S. 125-138.

2018: Verbböjning och ordföljd i Viskadalen. Svenska landsmål och svenskt folkliv 140öppnas i nytt fönster, s. 89-125.

2017: [tills. m. David Håkansson och Ida Larson]: Introducing syntactic variation and change.länk till annan webbplats I: Lingusitic Variation 17:1: 1–7.

2017: [tills. m. Ida Larsson]: Språkhistorien och den mänskliga språkförmågan. I: Håkansson, David & Anna-Malin Karlsson (red), Varför språkvetenskap? Stockholm: Studentlitteratur. S. 111–128.

2017: [tills. m. Benjamin Lyngfelt och Camilla Wide]: Att forska om språksystemet – olika traditioner med olika syften. I: Håkansson, David & Anna-Malin Karlsson (red), Varför språkvetenskap? Stockholm: Studentlitteratur. S. 129–152.

2017: Enclitic subjects and agreement inflection in Viskadalian Swedish.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I: Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal, Vol. 2. S. 1-39.

2017: Head conjuncts: evidence from Old Swedishlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I: Linguistic Inquiry Vol. 48:1. S. 129-157.

2016: Low German with a Swedish twist - Contact-induced word order transfer in the 15th centurylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ampersand 3:143-150.

2016: Svensk ordföljd i stockholmsk lågtyskaPDF (pdf, 126 kB). I: Andersson, Daniel, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen & Asbjørg Westum (red.), Svenska språkets historia 13. Historia och språkhistoria.  (Nordsvenska 25/Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 76.). Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet S. 167–182.

2015: [tills. m. Jenny Nilsson] Svenskt talspråk efter 1800 – huvudlinjer i utvecklingen. I: Sandöy, Helge (red.), Talemål etter 1800 – Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Oslo: Novus. S. 355–379.

2014: Svensk-tysk kontakt och svensk och tysk OV-ordföljdPDF (pdf, 273.4 kB). I: Bylin, Maria, Cecilia Falk & Tomas Riad (red.), Svenska språkets historia 12. Variation och förändring. (Stockholm studies in Scandinavian philology N.S. 60.) Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. S. 133–142.

2014: [tills. m. Staffan Hellberg]: Deviant word order in Swedish poetry. I: Lingua 143. S. 203–223.
Läs artikeln här.länk till annan webbplats

2013: Relative inversion and non-¬verb-initial imperatives in Early Modern Swedish I: Nordic Journal of Linguistics. Vol. 36:1. S. 27–55. Läs artikeln härlänk till annan webbplats. Läs slutmanus här.PDF (pdf, 602.4 kB)

2012: OV and V-to-I in the history of Swedish. I: Kemenade, Ans van & Haas, Nynke de (eds.), Historical Linguistics 2009: selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics. Current Issues in Linguistic Theory 320. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. S. 211-230. Läs slutmanus här.PDF (pdf, 481.1 kB)

2011: OV-ordföljd i svenskans historiaPDF (pdf, 684 kB). I: Arkiv för nordisk filologi 126. S. 141−192.

2010: Form och innehåll. Mattsson, Komenský och den syntetiska dualismen. I: Magnusson Petzell, Erik m.fl. (red.), Bo65.Festskrift till Bo Ralph. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 39. Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning. S. 458−467. Läs slutmanus här.PDF (pdf, 2.6 MB)

2010: Coordination and word order in the history of Swedish. I: Transactions of the Philological Society. Vol. 108:2. S. 178−212. Läs artikeln härlänk till annan webbplats. Läs slutmanus här.PDF (pdf, 2.2 MB)

2008: Läromedel i svenskaPDF (pdf, 1.5 MB). Kapitel 5 i: Limberg, Lennart (red.), Internationell nationalism. Göteborg: Riksföreningen Sverigekontakt. S. 141–161.

2007: Huvudsats, bisats eller någonting annat? Om relativsatsliknande sekvenser i äldre svenskaPDF (pdf, 396.9 kB). I: Wollin, Lars, Anna, Saarukka & Ulla Stroh-Wollin (red.), Studier i svensk språkhistoria 9. Åbo: Åbo Akademi. S. 166–173.

2005: VS-satser och subjektsutelämningPDF (pdf, 678.2 kB). I: Falk, Cecilia & Lars-Olof Delsing (red.), Studier i svensk språkhistoria 8. Lundastudier i nordisk språkvetenskap A63. Lund: Inst. för nordiska språk. S. 231–240.

2004: [tills. m. Maia Andréasson, Susanna Karlsson & Sofia Tingsell]: Har/hade-bortfall i svenskanPDF (pdf, 131.3 kB). I: Svenskans beskrivning 26. Uppsala: Hallgren & Fallgren. S. 67–74.

2003: VS-satser och subjektsutelämning i svenskanPDF (pdf, 204.3 kB). I: Andréasson, Maia & Susanna Karlsson (red.), langue.doc. Göteborgs universitets publikationer – elektroniskt arkiv (GUPEA). Göteborg: Göteborgs universitet.

2003: Subject Omission and Verb Initial Declaratives in SwedishPDF (pdf, 3.7 MB). I: Working Papers in Scandinavian Syntax 71. S. 103–143.

2000: Did Trimalchio have a cuckoo-clock? A Comment on PetronPDF (pdf, 515.6 kB). Sat. 26.9. I: Eranos. Acta philologica Suecana. Vol 98. S. 115–122.

Recensioner

2017: Svenska Akademiens ordbok på nätetPDF (pdf, 201.2 kB).PDF (pdf, 201.2 kB) LexicoNordica 24, s. 267-276.

2016: Kotcheva Kristina (2014). Adversativkonnektoren in den nordgermanischen Sprachen. Synchronie und DiachroniePDF (pdf, 72.9 kB). European Journal of Scandinavian Studies 46:1. S. 198–203.

2014: Endre Mørck (2011). Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger. Funksjons- og feltanalyse og materialpresentasjon. European Journal of Scandinavian Studies 44:1. S. 148–153. Läs slutmanus här.PDF (pdf, 2.3 MB)

2002: Ny svensk-latinsk ordbokPDF (pdf, 1.2 MB). I: LexicoNordica 9. S. 241–252.

Populärvetenskap 

2016: Å ha et hjemme i utlandet - om Nordiska skolan i Tanzania. I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 103:3, s.17.

2015: Tyska – ett nordiskt grannspråk? I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 102:2, s. 4-5.

2014: Minnesmärkesbanken under lupp. I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 101:3, s. 4-5.

2013: Finlands sak är vår. I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 100:4. S. 4–5.

2013: Kan det verkligen vara ett minnesmärke? I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 100:2. S. 4-5.

2012: Prototypiska minnesmärken. I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 99:4. S. 4-5.

2012: Språkliga minnesmärken. I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 99:1. S. 6-7.

2012: Ljudliga och rörliga minnesmärken. I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 99:2. S. 6-7.

2011: Stenar, stoder och så en stadsdel – men inga sånger. I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 98:4. S. 4-5.

2011: Minnesmärken och nationell identitet. I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 98:3. S. 6-7.

2011: Vad är ett minnesmärke? I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 98:1. S. 6-7.

2011: Konkreta och abstrakta minnesmärken. I: Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande. 98:2. S. 4-5.

Läs artiklarna i Sverigekontakt här.länk till annan webbplats

Uppdaterad 05 december 2018