• Huvudmeny

Charlotte Hyltén-Cavallius publikationer

Böcker

2014. + T, Hübinette. Europe´s White Working Class Communities: Stockholm. New York, Open Society Foundations. Läs hela rapporten härlänk till annan webbplats.

2011. Hyltén-Cavallius, Charlotte & Nina Edström 2011. Osmos. Inkluderingsprocesser i kulturlivet. Mångkulturellt centrum: Tumba.

2007. Traditionens estetik: spelet mellan inhemsk och internationell hemslöjd. Stockholm: Carlssons. (Diss).

1999. Unga tider, unga rum. 49 ungdomars liv och vardag. Stockholm: Carlssons.

1999. Näring för minnet. Pensionärsmat, smak och historia. FoU-rapport 1999:18. Rapport från ”Åldrandets kultur” nr.11, Stockholm: Socialtjänstförvaltningen.

1996. [Eklund]: Farliga kärringar och lortgubbar. Kön, tradition, modernitet i folklore om äldre. FoU-rapport 20. Stockholm: Resursförvaltningen för skola och socialtjänst.

Redaktörskap

2015. red. Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius & Johanna Rosenqvist. Konsthantverk i Sverige, del 1. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

2008. Hylten-Cavallius, Charlotte, Karin S. Lindelöf & Pia Lundahl (red) 2008. Om avvikelser, gränser och marginaler – en festskrift till Birgitta Svensson. Etnologiska avdelningen: Stockholms universitet.

Artiklar

2015. + Fredrik Svanberg. Museums Beyond Homogeneity: Museums and Diversity in Sweden. Museum worlds. 2015:vol 3. Berghahn Journals.

2015. + Lotta Fernstål. I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet. Nordisk Museologi. The Journal Nordic Museology. Nr 2.

2015. Från ”invandrad” till ”internationell” och ”interkulturell” slöjd. En exposé över begreppsbildningen inom Hemslöjden. I: Konsthantverk i Sverige, del 1. Red Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius & Johanna Rosenqvist. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

2015. Att göra en nation. I: Konsthantverk i Sverige, del 1. Red Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius & Johanna Rosenqvist. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

2015. Pang Pang Brewery i Hökarängen, est 2011. Intervju med Fredrik Tunedal, mikrobryggare. I: Konsthantverk i Sverige, del 1. Red Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius & Johanna Rosenqvist. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

2014. Om organisering av äkthet, erkännande och identifikation i sámi duodji. I: Talande ting. Berättelser och materialitet. Red. Katharina Ek-Nilsson och Birgitta Meurling. Institutet för Språk och Folkminnen, Uppsala.

2014. Folkdräkt, kulturarv, svenskhet: omstridda och särskiljande begrepp. I: Dressing Swedish – from Hazelius to Salander. Mångkulturellt centrum: Tumba.

2013. Det heterogena och mångröstade kulturarvet – om platser, berättande och kulturarvspolitik. Ett annat Stockholm. Länsstyrelsen i Stockholms län. Stockholm.

2013. Om bortseendet eller hur en organisation producerar sin kollektiva självbiografi. Att störa homogenitet. Nordic Academic Press. Lund.

2012. ”Tjejigt och killigt”- om hur genus och materialitet begreppsliggörs av barn. RIG. Kulturhistorisk tidskrift. Nr 2: 2012. Lund.

2012. Den mediala barnkammaren. Hur barn använder och förhåller sig till medier. Kulturella perspektiv. Nr 1:2012. Umeå.

2011. Kommentar till genomförandet av konventionen om skydd för och främjande av mångfalden i kulturella uttryck. I: När bläcket har torkat. Vad gör vi nu? Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner. 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm. Svenska Unescorådet.

2011. Hur kan vi implementera ”mångfaldskonventionen”? Samdok-forum. 2011/1. Nordiska museet. (elektronisk resurs).

2008. Gränser i barns vardag – några reflektioner kring kön och barndom i dagens Storstockholm. I: Om avvikelser, gränser och marginaler – en festskrift till Birgitta Svensson. Charlotte Hyltén-Cavallius, Karin S. Lindelöf & Pia Lundahl (red). Etnologiska avdelningen: Stockholms Universitet.

2008. Reflektioner kring ett skrivupprop. Samtid & museer. Nr. 2/08.

2008. Etnocentriska beskrivningar? Samtid & museer. Nr. 1/08, Nordiska museet.

2007. Hemslöjd är näverkorgar men inte nylonblommor. I: I&M. Invandrare & Minoriteter. Nr.6. Årg. 34.

2004. Hemslöjdens nationaliteter och kön. I: Mångfald i Kulturlivet. Oscar Pripp (red). Mångkulturellt centrum: Fittja.

2004. Folk i rörelse. Hemslöjdsrörelsen och det nationellas betydelse. I: Den tömda demokratin. Och vägarna tillbaka till makten. Adrienne Sörbom (red). Agora: Stockholm.

1998. ”Beretninger om den aldrende krop.” Gerontologi og samfund. Nr 4. Årg 14. Hellerup: Dansk Gerontologisk Selskab.

1998 [Eklund]. Kåta kärringar och impotenta stålmän. Hur det åldrande könet presenteras i folklore. I: Pigga pensionärer och populärkultur. (red) Owe Ronström. Stockholm: Carlssons.

Rapporter och recensioner

2014. Recension av ”Textilt återbruk. Om materiellt och kulturellt slitage.” Anneli Palmsköld, 2013, i Rig. Kulturhistorisk tidskrift. Vol 97, nr 3. Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska museet och Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet.

2013. Recension av ”Begreppet Hemslöjd”. Anneli Palmsköld. RIG. Kulturhistorisk tidskrift. 2013:1, Lund.

2010. Recension av ”Rondellhundar och schablonspindlar”. Eva Londos (red) i RIG. Kulturhistorisk tidskrift. 2010:3. Lund.

2012. Kulturens mångfald Lärdomar från en annan arena. Vem platsar i laget? En antologi om idrott och etnisk mångfald. ingår i 2010 års uppföljning av statens stöd till idrotten. Centrum för idrottsforskning 2012:3.

2007. ”Gråzonsärenden”. Utvärdering av Gemensamt vägledningsteam för ungdomar. 2007:9. Mångkulturellt centrum. http://mkcentrum.se/wp-content/uploads/2015/05/GVT.pdf

2002/2004. Ungdomars upplevelser av delaktighet i samhället. Underlag till Utveckling, hinder och möjligheter för integrationen. Del IV Barns och ungdomars uppväxtvillkor. Rapport Integration 2003. Integrationsverket: Norrköping.

2002. Dödens riter och platser i mångfaldens Sverige. Mångkulturellt centrum: Fittja.

2002. Dödens etik och praktik. Samtid & museer. 3–4/02. Nordiska museet.

2001: Centrum och periferi i museers verksamhet. En studie av framtidstroutställningarna. Stockholm: Kulturarv för alla: Statens historiska museum. ISBN 91-631-0874-7

Uppdaterad 18 januari 2016