• Huvudmeny

Anna Westerbergs publikationer

Dialektologi och dialektgeografi

2011: Atlas Linguarum Europae - en presentation. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010 (utg. Av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar). Uppsala. S. 315-321.

2007: En ny svensk dialekthandbok. I: Nordisk dialektologi og sociolingvistik. Foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference, Århus 15.–18. august 2006 (red. Torben Arboe). Århus. S. 398–406.

2004: Norsjömålet under 150 år. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 86.) Uppsala.

2003: Norsjömålet från storsvagåret till internet. I: Nordisk dialektologi (red. Gunnstein Akselberg m.fl.) Oslo. (Rapport från den 7:e nordiska dialektologkonferensen på Voss 14–18 augusti 2002.) S. 537–551.

1991: Utvecklingen av gammalt kort a framför ld och nd i svenska dialekter. A. Text. B. Kartor. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. A:19.) Uppsala. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

1986: Germanic Synthesis of Question ALE-QI: 503, "Witch". Commentary (medförf. Lars Bleckert). I: Aspects of Language. Studies in Honour of Mario Alinei. Volume I. Geolinguistics. Amsterdam. S. 360–379.

Populärvetenskap

2006–2011: sexton artiklar publicerade under rubriken Aktuellt dialektord på dialektsidorna: flänna (maj 2006), dorgnålar (januari 2007), lämmen (februari 2007), sjökalv (juni 2007), privet (juli 2007), förgjordad (oktober 2007), däka (mars 2008), måckel (juli 2008), herde (december 2008), andörja (februari 2009), remedier (juni 2009), buksorg (oktober 2010), häva (september 2011), skadlig (september 2013), krim (juni 2014), göde (november 2014).

2010: sju artiklar i Språken i Sverige, som ingår i kartverket Sveriges nationalatlas: DalmålenDen östnordiska diftongförenklingenSvenskarna i UkrainaUppländskaegenheterPojkar i dialekternaFlickor i dialekternaNågra äldre dialektord för 'potatis'.

2008: Roslagsmålet. I: Rospiggen (Roslagens sjöfartsminnesförenings årsbok) nr 68. S. 87–90.

2007: Hur knasig är Västerviksdialekten? I: Bodil lajv. Festskrift till Bodil Nildin-Wall den 18 januari 2007. S. 72–81. (Även publicerad i Tjustbygden: årsbok utgiven av Tjustbygdens kulturhistoriska förening, meddelande nr 64, 2007.

2005: Bondskan i Sara Lidmans romaner – tillgång eller hinder? I: Västerbotten nr 1/2005. S. 15–25.

1993: UppländskaSpråkprov med kommentar (inkl. ljudkassett / CD). Red. Margareta Källskog m.fl. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. A:22.) Uppsala. Medverkan med huvudansvar för kap. 1 Språkgeografisk bakgrund (s. 67–83).

1993: Enköpingstågets melodi. I: Upsala Nya tidning 11 mars.

Uppdaterad 14 januari 2015